Cristin-prosjekt-ID: 601928
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 05:53 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 601928
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 05:53 Sist endret av: REK
Prosjekt

Gir ekstrastimulering utløst av pulsstigning en bedre effekt av behandling med vagus nervestimulator (VNS)

prosjektleder

Oliver Johannes Henning
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/667

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. april 2018 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gir ekstrastimulering utløst av pulsstigning en bedre effekt av behandling med vagus nervestimulator (VNS)

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en forskningsstudie for å undersøke om bruk av en ekstrafunksjon ved vagus nervestimulator (VNS) kan gi en forbedret effekt mot epilepsi. Mange epileptiske anfall er ledsaget av en pulsstigning. En ekstrafunksjon ved en ny type stimulator er kontinuerlig måling av hjerteaktivitet, og ved pulsstigning gis en ekstra stimulering. Man har vist at dette kan avbryte anfall som er i ferd å utvikle seg. I dette prosjektet vil vi teste hvor godt det fungerer for pasienter i dagliglivet. Den nye typen stimulator har lik utforming og blir likt plassert som den gamle. Pasienter som er allerede behandlet med VNS og som skal bytte stimulatoren fordi batteriet begynner å bli tomt, blir forespurt om å delta. Studien er randomisert og blindet; det betyr at det blir en tilfeldig utvelgelse og pasienten får ikke vite når ekstrafunksjonen blir startet. Studieperioden er i 11 måned. Pasienter bli bedt om å fylle ut noen spørreskjemaer om anfall, livskvalitet og søvnkvalitet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Oliver Johannes Henning

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Arild Egge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Tatiana Evsiukova

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Hrisimir Kostov

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4