Cristin-prosjekt-ID: 601935
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 601935
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Osteonekrose i kjevene

prosjektleder

Anca Virtej
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/716

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Biobank

 • Osteonekrose i kjevene

  Referansenummer hos REK: 2018/716.

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2018 Slutt: 1. mars 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Osteonekrose i kjevene

Populærvitenskapelig sammendrag

Forksningsstudien ønsker å bidra med ny informasjon om sykdomsmekanismer i medikament-indusert osteonekrose i kjevene. Oral slimhinner, tenner og bein som skal fjernes under behandlingen av pasienter med osteonekrose ved Haukeland sykehus, klinikk for hode/hals vil bli lagret i biobanken. Dette vil bli analysert for å kartlegge vaskulære, inflammatoriske og cellulære forandringer i oral slimhinne og bein påvirket av osteonekrose. Hovedmål er å finne ut om og hvordan forandringer i det lymfatiske systemet er involvert i sykdomsmekanismer. Orale slimhinne og/eller bein fra friske kontrollpasienter som gjennomgår forskjellige oralkirurgiske inngrep, vil også bli analysert. Forskningsdesign inkluderer innsamling, protein og genanalyse av materialet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anca Virtej

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Sigbjørn Suk Løes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Helge Wiig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Athanasia Bletsa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Ellen Berggreen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5