Cristin-prosjekt-ID: 601946
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 601946
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Biomarkører for inflammatorisk tarmsykdom

prosjektleder

Jon Florholmen
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/1349

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2012 Slutt: 20. januar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Biomarkører for inflammatorisk tarmsykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Inflammatoriske tarmsykdommer er av ukjent årsak og har store helsemessige konsekvenser.Behandling med medisiner som hemmer TNF-alfa har endret prognosen og revulosjonert behandlingen for disse pasientene.Det er en svært kostbar behandling og det er ingen konsensus når en skal stoppe med behandlingen (årlig pris 450 mill NOK).Prosjektet er en internasjonal multisenter studie med mål å etablere biomarkører som kan brukes som strategiske verktøy for klinikere.TNF-alfa er nylig oppdaget av forskningsgruppen som en biomarkør for langsiktig remisjon etter stopp av anti-TNF behandling.Vi bruker omics teknologi (genomics, proteomics og metabolomics) får å gi en bred kartlegging med fokus påTNF-alfa.Prosjektet vil gi nye data om mekaniser relatert til aeitologi og biomarkører som verktøy for klinikere som vil igjen føre til forventet reduserte kostnader og forebygging av unødvendig behandling med anti-TNF hemmere.Det vil og bidra til en reklassifisering av sykommene med høy klinisk nytteverdi

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jon Florholmen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Richart Heitmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF
1 - 2 av 2