Cristin-prosjekt-ID: 601954
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: SPREK

Cristin-prosjekt-ID: 601954
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: SPREK
Prosjekt

Antistoff-respons mot TNF-blokkere ved inflammatorisk tarmsykdom

prosjektleder

Øyvind Steinsbø
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/997

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Biobank

 • SUSI-IG

  Referansenummer hos REK: 2018/997.

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2018 Slutt: 31. mai 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Antistoff-respons mot TNF-blokkere ved inflammatorisk tarmsykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Tumor nekrose faktor (TNF)-alfa er et signalmolekyl i immunsystemet som står sentralt i sykdomsmekanismen ved inflammatorisk tarmsykdom, og TNF-alfa hemmere (TNFI) har blitt viktige i behandlingen av pasienter med moderat til alvorlig sykdom. En del pasienter har ikke effekt av TNFI eller effekten forsvinner etter en tid. Disse pasientene har ofte TNFI-reaktive antistoffer i serum. Hvorvidt behandlingssvikt skyldes antistoff-dannelse mot TNFI og hvordan disse antistoffene dannes er sentrale spørsmål i IBD-forskningen. Vi vil undersøke hvordan slike antistoffer dannes ved å høste plasmablaster i blodet 1 uke etter TNFI-behandling og undersøke om disse skiller ut TNFI-spesifikke antistoff ved hjelp av Enzyme-Linked ImmunoSpot (ELISpot). Vi vil inkludere pasienter som starter på TNFI-behandling og pasienter som skifter TNFI medikament på grunn av behandlingssvikt. Metoden er mye benyttet i studier av antistoff-dannelse og vil kunne danne grunnlag for dypere studier i fremtiden.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øyvind Steinsbø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Aktiv cristin-person

Lars Aabakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Roald Omdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Arne Carlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Lars Normann Karlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »