Cristin-prosjekt-ID: 601956
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 601956
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Sesongmessig selvmordsrisiko og sykdomsepisoder relatert til sykehusinnleggelser ved bipolar lidelse

prosjektleder

Ketil Ødegaard
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/704

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2018 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sesongmessig selvmordsrisiko og sykdomsepisoder relatert til sykehusinnleggelser ved bipolar lidelse

Populærvitenskapelig sammendrag

Denne studien skal benytte vitenskapelige maskin lærings algoritmer for å identifisere sammenhenger mellom forekomsten av bipolare sykdomsepisoder og sesongmessige endringer i sollyset, basert på longitudinelle data fra et akuttpsykiatrisk kvalitetsregister, samt detaljerte metrologiske målinger av lokale lysforhold. Bakgrunnen for studien er at en ny systematisk oversiktsartikkel om sesongvariasjon innen bipolarlidelse finner en global tendens som blir sterkere ved økende breddegrad, men konkluderer likevel med at kvalitetsstudier med data samlet over flere sammenhengende år er påkrevd for å bedre kunnskapen. For selvmord og selvmordsforsøk/fare er det antydet en tilsvarende sesongtendens i enkeltstudier. Andre systematiske oversikter påpeker at det karakteriserende for bipolare sykdomsepisoder er at ytre forhold (f.eks. sollyset) forstyrrer indre biologiske rytmer, derfor blir tilleggsspørsmålet i hvor stor grad variasjon i lokale metrologiske lysforholdene påvirker forekomsten.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ketil Ødegaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Rolf Gjestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Enrique Alejandro Garcia Ceja

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Michael Alexander Riegler

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Hans Petter Jakobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »