Cristin-prosjekt-ID: 601966
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 04:19 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 601966
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 04:19 Sist endret av: REK
Prosjekt

BETAMI studien: Behandling med eller uten betablokkere hos pasienter med hjerteinfarkt

prosjektleder

Dan Atar
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/455

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. september 2018 Slutt: 21. desember 2035

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

BETAMI studien: Behandling med eller uten betablokkere hos pasienter med hjerteinfarkt

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet vil gi ny og etterspurt kunnskap om behandling med betablokkere reduserer risikoen for det primære endepunktet død og nytt hjerteinfarkt hos pasienter med akutt hjerteinfarkt som har fått åpnet opp den/de trange blodåren(e) med perkutan koronar intervensjon og/eller blodproppoppløsende medikamenter. Studien er en prospektiv randomisert, åpen, endepunktsblindet (PROBE) studie. Hypotese:Betablokkerbehandling er superior til ingen behandling for det primære endepunkt. 5000 pasienter fra alle større sykehus i Norge deltar. En samarbeidende studie skal gjennomføres og inkludere 5000 pasienter i Danmark. Studien har detaljerte inklusjons og eksklusjons kriterier, blant annet skal ikke pasienter med symptomer på klinisk hjertesvikt og/eller redusert pumpefunksjon delta. De sekundære endepunktene og sikkerhetsendepunkter vil bli hentet fra pasientjournaler og nasjonale helseregistre. Data fra journaler, spørreskjema, kliniske undersøkelser og blodprøver vil bli innhentet.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Dan Atar

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Morten Wang Fagerland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kjersti Helene Hernæs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Toril Dammen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Sigrun Halvorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »