Cristin-prosjekt-ID: 601971
Registrert av: REK Sist endret: 9. november 2018, 11:08

Cristin-prosjekt-ID: 601971
Registrert av: REK Sist endret: 9. november 2018, 11:08
Prosjekt

Samsykeligheten mellom epilepsi og psykose

prosjektleder

Eylert Brodtkorb
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/629

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2015 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Samsykeligheten mellom epilepsi og psykose

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi skal bruke data fra Reseptregisteret til å undersøke sammenhengen mellom epilepsi og psykose i en epidemiologisk studie. Vi vil identifisere hvor mange det er som bruker både antiepileptika og antipsykotika. Vi ønsker å se om rekkefølgen av epilepsibehandling og antipsykotisk behandling kan indikere en direksjonalitet når det gjelder utvikling av epilepsi og psykose. Hvilken tilstand opptrer først når en pasient rammes av både epilepsi og psykose? Videre vil vi undersøke om det forskjell på demografiske faktorer og type og mengde medikament i pasientgruppen med begge tilstander vs gruppen med kun en diagnose? Er det en tendens til underbehandling av pasienter med epilepsi som også har psykose? Vi vil sammenligne definerte døgndoser hos pasienter med og uten epilepsi for å se om det er slik at personer med epilepsi av forsiktighetshensyn behandles med lavere doser antipsykotika? Våre funn kan danne grunnlag for videre kliniske studier.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eylert Brodtkorb

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Inger Johanne Landsjøåsen Bakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2