Cristin-prosjekt-ID: 601981
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:39 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 601981
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:39 Sist endret av: REK
Prosjekt

Salmonella bærerskap - faktorer og lengde

prosjektleder

Umaer Naseer
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/644

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2018 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Salmonella bærerskap - faktorer og lengde

Populærvitenskapelig sammendrag

I dette prosjektet ønsker vi å kartlegge antall asymptomatiske bærere av Salmonella etter endt infeksjon, for å undersøke om det finnes vert-, miljø- eller agensspesifikke faktorer for forlenget bærerskap. Asymptomatiske bærere av Salmonella kan skille ut store mengder bakterier i avføring og dermed medføre økt smitterisiko. Studien vil gjennomføres som en kasus-kasus studie, hvor deltagere rekrutteres blant alle salmonellose tilfeller i Norge fra januar 2019 til september 2020. Alle deltagere vil bli bedt om å besvare et spørreskjema mht. potensielle risikofaktorer for infeksjon og bærerskap. I tillegg vil deltagerne bli bedt om å avlegge en avføringsprøve for å kartlegge bærerskap og mikrobielle karakteristika som kan ha betydning for forlenget bærerskap. Studien vil frembringe kunnskap om antall asymptomatiske bærere av Salmonella i Norge, som vil være nyttig for revisjon av de nasjonale smitteverntiltakene etter endt Salmonella infeksjon.

Tittel

Asymptomatic Salmonella carriers – Incidence and Factors

Populærvitenskapelig sammendrag

This project will investigate how many people in Norway remain carriers of Salmonella bacteria for an extended period of time after they have had a Salmonella infection and why.  

Salmonella infection, or "Salmonellosis", is a disease caused by infection with Salmonella bacteria. The most common symptoms are diarrhoea, fever and abdominal pain. During the infection, patients excrete large numbers of Salmonella bacteria with their faeces. These bacteria can potentially infect other people via the faecal-oral route. The bacteria usually disappear from the gut and the faeces within a few weeks after the infection symptoms have stopped. But in some cases, the bacteria persist in the gut for several weeks, months or longer without causing symptoms. These asymptomatic carriers excrete Salmonella bacteria unknowingly, potentially infecting others.

In this project, we want to determine the proportion of cases that become asymptomatic Salmonella carriers after they have had a Salmonella infection. In addition, we will investigate if host, environmental or bacteria-specific factors contribute to a prolonged asymptomatic Salmonella carriage.

The study will be conducted as a casus-casus study, where participants will be recruited among all salmonellosis cases in Norway between January 2019 to September 2020. Participants will be asked to answer a questionnaire and to provide a faecal sample. The questionnaire will map potential host-related risk factors for Salmonella infection and carriage, such as contact with animals, medicine use and diet. The faecal sample will be used culture Salmonella bacteria in order to determine if the participant is an asymptomatic Salmonella carrier or not. If Salmonella bacteria are detected, then their genetic make-up (genome) will be characterised and compared with that of other Salmonella bacteria in order to detect bacteria-specific risk factors. A selection of faecal samples will also be used to characterise the entire bacterial community present in order to detect environment-specific risk factors.

The study will provide knowledge about the incidence of asymptomatic Salmonella carriers in Norway, which will be useful for revising the national infection control measures after end Salmonella infection.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Umaer Naseer

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Mohammed Umaer Naseer

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet

Karin Maria Nygård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Liselotte Buarø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for bakteriologi ved Folkehelseinstituttet

Emily Ann Macdonald

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »