Cristin-prosjekt-ID: 601982
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 00:43 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 601982
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 00:43 Sist endret av: REK
Prosjekt

En randomisert, dobbelt-blind fase 2/3 studie av Relatlimab kombinert med Nivolumab versus Nivolumab hos deltakerne med tidligere ubehandlet metastatisk eller inoperabelt melanom

prosjektleder

Kari Dolven Jacobsen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/662

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 30. april 2018 Slutt: 31. august 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En randomisert, dobbelt-blind fase 2/3 studie av Relatlimab kombinert med Nivolumab versus Nivolumab hos deltakerne med tidligere ubehandlet metastatisk eller inoperabelt melanom

Populærvitenskapelig sammendrag

Denne fase 2/3 studien skal vurdere effekt, sikkerhet og toleranse av relatlimab i kombinasjon med nivolumab (BMS-986213), sammenlignet med nivolumab alene for å behandle pasienter med tidligere ubehandlet metastatisk eller inoperabel melanom. Studien starter som en fase 2-studie med formål å undersøke generell responsrate. Basert på en interimanalyse, vil man vurdere om studien fortsetter inn i en fase 3 del. Fase 3 delen har som formål å undersøke progresjonsfri overlevelse. Studiebehandlingen består av to behandlingsarmer: Arm A BMS-986213 (relatlimab 160 mg/ nivolumab 480 mg), og Arm B nivolumab 480 mg. Rasjonale for studien er å se om kombinasjonsbehandling med BMS-986213 sammen kan oppnå høyere responsrate og en lengre progresjonsfri periode sammenlignet med nivolumab gitt alene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Dolven Jacobsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1