Cristin-prosjekt-ID: 601991
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:57 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 601991
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:57 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fluorerte forbindelser og effekter på immunsystemet

prosjektleder

Unni Cecilie Nygaard
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/1148

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2012 Slutt: 31. juli 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fluorerte forbindelser og effekter på immunsystemet

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal undersøke om det er en sammenheng mellom fosteres eksponering for fluorerte forbindelser (PFC) og endringer i barnas immunforsvar. Dette vil undersøkes i en gruppe av 950 forskningsdeltakere, hvor nivåene av 19 ulike PFC allerede er målt i prøver fra mor under svangerskapet. Disse dataene vil sammenstilles med helseutfall som astma- og allergi-relaterte symptomer, vanlige infeksjoner og barnesykdommer, som barnas mor har rapportert om i spørreskjema fra 0 til 7 års alder. Prosjektet har som mål å gi ny kunnskap om en mulig sammenheng mellom mors eksponering for ulike PFC og skader på barnets immunsystem, og kan bidra til bedret risikovurdering av slike stoffer. Prosjektet benytter seg utelukkende av prøver og spørreskjemainformasjon som allerede er samlet inn som en del av MoBa-studien, samt av opplysninger fra Medisinsk fødselsregister. Det foreligger bredt samtykke fra alle kvinnene som deltar, på egne vegne og på vegne av deres barn.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Unni Cecilie Nygaard

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1