Cristin-prosjekt-ID: 601997
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:34 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 601997
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:34 Sist endret av: REK
Prosjekt

Videospilltrening hos personer med CP

prosjektleder

Per-Ola Rike
ved Sunnaas sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sunnaas sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/803

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2018 Slutt: 31. august 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Videospilltrening hos personer med CP

Populærvitenskapelig sammendrag

Personer med spastisk CP har ofte redusert sensorisk, motorisk og kognitiv funksjon inkludert nedsatt håndfunksjon og balanse. Tidligere studier har vist at trening med bevegelsestyrte videospill som supplerende treningsmetode kan bedre motorikk hos personer med spastisk lammelse. Studier har også vist at Botulinum toksin A reduserer spastisitet. Det er derimot ikke tidligere studert hvorvidt voksne med CP kan ha nytte av begge disse behandlings- og treningsmetodene i kombinasjon, som er målet med denne aktuelle studien. Vi ønsker å undersøke om videospilltrening (vha Nintendo Switch) alene og i kombinasjon med BoNT-A i to intervensjonsfaser kan bedre ulike funksjoner hos voksne med CP. Studien har et single-subject design. Målet er å se om denne treningen og behandlingen med BoNT-A kan bedre håndfunksjon og motorikk og øke aktivitetsnivå, deltakelse og livskvalitet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per-Ola Rike

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sunnaas sykehus HF
Aktiv cristin-person

Grethe Månum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sunnaas sykehus HF

Jelena Simic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sunnaas sykehus HF
1 - 3 av 3