Cristin-prosjekt-ID: 602007
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 602007
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

ImPRESS - Pilot

prosjektleder

Kyrre Eeg Emblem
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1093

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2018 Slutt: 31. mai 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ImPRESS - Pilot

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Hensikten med dette pilotprosjektet er å beskrive hjernestrukturer, diffusjon og blodstrøm i hjernen, samt stivhet i hjernevev (MR elastografi) ved hjelp av en ny ikke-invasiv MR teknikk blant friske unge mennesker, som skal anvendes som en kontrollgruppe for MR undersøkelser av pasienter med primær og metastatisk hjernekreft. Bakgrunn for denne søknaden og et relatert tidligere REK godkjent prosjekt (Impress -2017/1875), er at en ønsker å innføre et nytt paradigme for bruk av MR for å kunne samtidig måle blodstrøm og stivhet i hjernevev ved ulike kreftsvulster. En tror at mekaniske krefter fra svulster kan øke stivhet i hjernevevet og dermed endre blodstrømmen i hjernen og føre til redusert effekt av legemidler. Den nye MR metoden kan således bidra til at behandling av hjernekreft kan monitoreres på en bedre måte. I dette prosjektet ønsker en å inkludere minst 35, helst 50 friske frivillige personer mellom 20 og 40 år, gjerne studenter, uten klaustrofobi, som skal undersøkes med en ikke-invasiv MR undersøkelse som tar om lag 30 minutter. For å undersøke stivhet i hjernevevet (elastografi) vil en måtte stimulere hjernen ved at et vibrerende apparat legges inntil hodet under MR registeringen. Deltakerne vil rekrutteres gjennom oppslag på UiO og OUS, og de som vil delta, må selv ta kontakt. Om man ved undersøkelsen skulle oppdage tilfeldige funn vil dette bli tatt hånd om av kvalifisert helsepersonell.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kyrre Eeg Emblem

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ralph Sinkus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved King's College London, University of London

Fabrice Jean Gabriel Prieur

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Sverre Holm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Tryggve Storås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »