Cristin-prosjekt-ID: 602021
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 602021
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Førstelinjebehandling med osimertinib hos EGFR-positive lungekreftpasientar

prosjektleder

Odd Terje Brustugun
ved Vestre Viken HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Vestre Viken HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1028

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2018 Slutt: 31. august 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Førstelinjebehandling med osimertinib hos EGFR-positive lungekreftpasientar

Populærvitenskapelig sammendrag

En fase II enarmet studie av AZD9291 hos pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft som ikke er tidligere behandlet. Total studietid avhenger av pasientenes sykdomsprogresjon. Hos rundt 10% av alle lungekrefttilfeller finner man en mutasjon i EGFR-genet som er tilgjengelig for behandling. Imidlertid vil alle før eller seinere utvikle resistens mot denne EGFR-retta behandlinga. Det er nå tilgjengeliggjort et nytt medikament, osimertinib, som har vist lengre-varende effekt enn dagens tilgjengelige preparater. Vevs- og blodprøver tatt før oppstart, samt blodprøver og eventuelle vevsprøver tatt under behandling, samt evt ved progresjon vil bli gjort til gjenstand for translasjonsstudier mtp å finne årsaker til resistensutvikling samt mulige prediktorer for bivirkninger. Studien er nordisk.

Tittel

Førstelinjebehandling med osimertinib hos EGFR-positive lungekreftpasientar

Populærvitenskapelig sammendrag

En fase II enarmet studie av AZD9291 hos pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft som ikke er tidligere behandlet. Total studietid avhenger av pasientenes sykdomsprogresjon. Hos rundt 10% av alle lungekrefttilfeller finner man en mutasjon i EGFR-genet som er tilgjengelig for behandling. Imidlertid vil alle før eller seinere utvikle resistens mot denne EGFR-retta behandlinga. Det er nå tilgjengeliggjort et nytt medikament, osimertinib, som har vist lengre-varende effekt enn dagens tilgjengelige preparater. Vevs- og blodprøver tatt før oppstart, samt blodprøver og eventuelle vevsprøver tatt under behandling, samt evt ved progresjon vil bli gjort til gjenstand for translasjonsstudier mtp å finne årsaker til resistensutvikling samt mulige prediktorer for bivirkninger. Studien er nordisk.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Odd Terje Brustugun

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Vestre Viken HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF

Tove Kiil

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF
Aktiv cristin-person

Bjørn Henning Grønberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Åslaug Helland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Inger Johanne Zwicky Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF
1 - 5 av 5