Cristin-prosjekt-ID: 602026
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 21:25 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 602026
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 21:25 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kronisk Lyme borreliose: En tilnærming mot bedre forståelse av fenomenet.

prosjektleder

Audun Aase
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/759

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2017 Slutt: 31. august 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kronisk Lyme borreliose: En tilnærming mot bedre forståelse av fenomenet.

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Hensikten med prosjektet er å undersøke forekomst av kronisk Lyme borreliose, beskrive karakteristiska ved den kroniske formen og lete etter agens hos personer som mener de har sykdommen. I tillegg skal det gjøres genetiske analyser for å undersøke mulig disposisjon for sykdommen. Prosjektet er tidligere vurdert av REK helse sør-øst A, saksnummer 2015/1353a, og ble godkjent på vilkår å utvide informasjon til deltakerne. Forskjellen mellom søknaden i 2015 og denne er at deltakerne skal rekrutteres på en helt annen måte. I det tidligere omtalte prosjektet ville prosjektleder henvende seg til fastlegene for rekruttering av deltakere. Deltakere vil nå rekrutteres ved at det trekkes et utvalg på 270 000 personer over 18 år fra hele Norge både i strøk med høy og lav forekomst av flåttbåren sykdom (eller, som det også står i protokollen vil en alternativt rekruttere deltakere via MSIS, som nylig har gjennomført behandling (6 mnd etter behandling) av Lyme sykdom)). Disse personene vil motta en SMS med informasjon og spørsmål om deltakelse. De som mener at de har kronisk borreliose blir bedt om å samtykke elektronisk. De som mener at de ikke har borreliose kan se bort fra forespørselen. Med denne rekrutteringsmetoden mener en at 150 deltakere med kronisk borreliose blir inkludert. I tillegg vil man inkludere to kontrollgrupper hver på 150 deltakere fra et annet prosjekt kalt «Tick-borne infections and chronic subjective health complaints». Dette er REK godkjent, 2013/2981-1. (I informasjonen til deltakerne står det henholdsvis 100 og 200). Data vil bestå at svar fra spørreskjema om egenvurdert somatisk og psykisk helse (HADS), livskvalitet og fatique. Disse data skal innhentes elektronisk. Journalopplysninger skal innhentes fra fastleger for og å stadfeste diagnosen, og deltakerne blir bedt om å kontakte fastlege for å ta en blodprøve som skal sendes til Folkehelseinstituttet. Denne skal analyseres og en rest skal lagres i en godkjent generell biobank om flåttsykdommer (godkjent, REK 2014/449). De innsamlede data skal sammenstilles med data fra følgende registre: MSIS, SYSVAK, Folkeregisteret, NPR (også vedrørende diagnose og innleggelser generelt), kreftregisteret og Norsk reseptregister.

Tittel

Chronic Lyme Disease (CLD) – an approach to gain a better understanding of the phenomenon

Populærvitenskapelig sammendrag

The purpose of the project is to investigate the occurrence of the phenomenon called chronic Lyme borreliosis, describe the characteristic of this condition, and look for possible tick-transferred infectious agents in people who think they have the disease. In addition, genetic analyzes will be performed to investigate the possible disposition of the disease. (The project has previously been assessed by REK Health South East A, Case Number 2015 / 1353a.) Participants will be recruited through an open invitation send to 270.000 unorderly selected individuals over the age of 18 years from the National Registry and the Norwegian Tax Administration in Norway. These people will receive an SMS with information of the project and questions about participation. Those who think they have chronic borrelosis are asked to consent electronically. Those who think they do not have borreliose may disregard the request. Data to be collected will consist of answers from a questionnaire, and, results from blood sample analysis.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Audun Aase

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Åslaug Rudjord Lorentzen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Sør-Øst RHF

Øyvind Salvesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Bente Anita Talseth-Palmer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Møre og Romsdal HF

Audun Olav Dahlberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »