Cristin-prosjekt-ID: 602033
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 602033
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Antibiotikabruk blant barn etter fødselssesong og fødselsår i Norge 2004-17

prosjektleder

Lars Småbrekke
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1021

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 20. august 2018 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Antibiotikabruk blant barn etter fødselssesong og fødselsår i Norge 2004-17

Populærvitenskapelig sammendrag

Antibiotikabehandling av barn forekommer hyppig, og behandling i ung alder kan påvirke tarmflora med mulige langtidseffekter på immunsystemet og mikrobiell resistens. I dette prosjektet vil vi undersøke om fødselssesong og fødselsår predikerer tid til første antibiotikabehandling og antall antibiotikabehandlinger de første 3 leveår. Vi vil bruke data om antibiotikaforskrivning fra Reseptregisteret. Her finner vi nødvendige data om forskriver og pasient. Befolkningsdata henter vi fra SSB, og andre demografiske data henter vi fra Gator databasen. Tid til utlevering av antibiotika vil bli analysert med Kaplan-Meier, og totalbruk justert for demografiske variabler vil bli analysert med Cox regresjon. Mulige effekter av vaksinasjonsprogrammer og nasjonale handlilngsplaner vil bli analysert ved hjelp av avbrutte tidsrekker.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Småbrekke

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Elin C. Lehnbom

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Anne-Sofie Furberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Beate Garcia

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Marit Waaseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »