Cristin-prosjekt-ID: 602048
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 04:06 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 602048
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 04:06 Sist endret av: REK
Prosjekt

Pre-operativ hypnose for å forebygge smerte og utmattelse etter operasjon

prosjektleder

Silje Endresen Reme
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/781

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2018 Slutt: 2. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pre-operativ hypnose for å forebygge smerte og utmattelse etter operasjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med denne pilotstudien er å undersøke hvordan pasienter opplever å få en 15-minutters hypnosebehandling av en psykolog før de skal gjennomgå en hjerte- eller lungeoperasjon eller brystkreftkirurgi. Internasjonale studier har vist at denne korte behandlingen kan redusere plagsomme bivirkninger som smerter, utmattelse og kvalme etter brystkreftoperasjon, men denne behandlingen har aldri vært prøvd på norske brystkreftpasienter. Den har heller aldri vært prøvd på pasienter som skal gjennomgå en hjerte- eller lungeoperasjon. Hypnosen har ingen kjente bivirkninger. Dersom deltakernes opplevelser av hypnosen er gode, vil vi gå videre med å undersøke effekten av denne behandlingen i en større studie.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Silje Endresen Reme

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Inger Schou-Bredal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Henrik Børsting Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Leiv Arne Rosseland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4