Cristin-prosjekt-ID: 602055
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:36 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 602055
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:36 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kvalitet og effektivitet ved kommunale akuttavdelinger versus på sykehus

prosjektleder

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen
ved Høgskolen i Østfold

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Østfold

forskningsansvarlige enheter

 • Høgskolen i Østfold

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/687

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2018 Slutt: 31. juli 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kvalitet og effektivitet ved kommunale akuttavdelinger versus på sykehus

Populærvitenskapelig sammendrag

Etter innføring av Samhandlingsreformen fra 1. januar 2012 ble fokus satt på at kommunene skulle overta en større andel av pasientbehandlingen. Fra 1. januar 2016 ble alle kommuner pålagt å ha opprettet tilbud om akutt helsehjelp i dertil egnede enheter. Vedtaket var basert på et politisk initiativ, ikke på forskning. Dette prosjektet vil sammenligne kvalitet og effektivitet ved hjelp av ulike variabler, etter behandling ved de nyopprettede kommunale akuttavdelingene og sykehuset. Studien finner sted i Østfold fylke, og inkluderer alle de 5 akuttavdelingene der, samt Sykehuset Østfold. Variabler som sammenlignes er blant annet30 dagers dødelighet/sykelighet, liggetid, re-innleggelser, helserelatert livskvalitet, pasienterfaringer og kostnader. Funn vil gi økt kunnskap om kvalitet og effektivitet ved ulike nivåer av helsetjenester, som kan benyttes ved planlegging og kvalitetsforbedring av helsetjenesten i fremtiden.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Østfold
Aktiv cristin-person

Terje P. Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2