Cristin-prosjekt-ID: 602058
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 602058
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Ti års oppfølging av underernæring og ernæringsbehandling

prosjektleder

Randi J Tangvik
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/904

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 20. mai 2018 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ti års oppfølging av underernæring og ernæringsbehandling

Populærvitenskapelig sammendrag

Data samlet inn ved Helse Bergen sine kvartalsvise ernæringsregistreringer i 2008-2018 skal brukes til å beskrive sykehusets ernæringspraksis, pasientenes ernæringsstatus, konsekvens av ernæringsstatus, samt eventuell effekt av ernæringstiltak som er gitt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Randi J Tangvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Roy Miodini Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Eli Skeie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Kari Sygnestveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 4 av 4