Cristin-prosjekt-ID: 602071
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 602071
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kynureninendringer under ECT

prosjektleder

Ute Kessler
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/721

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. april 2018 Slutt: 15. april 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kynureninendringer under ECT

Populærvitenskapelig sammendrag

Patogenesen for depresjon er fortsatt ukjent, men det antas at immunsystemet er involvert. Et aktivert immunsystem påvirker aktiviteten av enzymet IDO, som igjen medfører endringer i Kynurenin stoffskiftet. Det er fortsatt lite undersøkt hvordan Kynureniner endres under depresjonsbehandling, og om balansen mellom nevrotoksiske og nevroprotektive kynureniner gjenopprettes. Elektrokonvulsiv terapi (ECT) er en effektiv behandling ved alvorlige depresjoner. Pilotstudier har beskrevet en endring av Kynurenin nivåer i blod etter ECT. Vi ønsker å analysere data fra en nederlandsk/belgisk ECT studie der pasienter før under og etter ECT har levert blodprøver, der Kynureninnivå skal måles.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ute Kessler

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Per Magne Ueland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Ketil Joachim Ødegaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Ieva Leskauskaite

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Jan Haavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »