Cristin-prosjekt-ID: 602074
Registrert av: REK Sist endret: 18. desember 2020, 10:57 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 602074
Registrert av: REK Sist endret: 18. desember 2020, 10:57 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sosial ulikhet i Norge og barns psykiske utvikling

prosjektleder

Eivind Ystrøm
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2205

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2018 Slutt: 20. oktober 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sosial ulikhet i Norge og barns psykiske utvikling

Populærvitenskapelig sammendrag

Denne studien er en registerstudie der man ønsker å se på sammenhengen mellom demografiske karakteristika innenfor boområder og sammenstille disse med helseopplysninger samlet inn i den norske Mor- og Barn (MoBa ) studien. Det vil bli benyttet datasett som inneholder data fra personer i flere generasjoner: Informasjon som skal anvendes vil være egenskaper ved boområder, genetiske markører fra hele familier, slektskapsinformasjon og mål på barns psykisk helse og skoleprestasjoner, det vil si at en blant annet vil sammenstille genetisk informasjon fra personer som tilhører samme boområder og som har samme flyttemønstre. På denne måten håper man å kunne identifisere karakteristika i boområder som har betydning for utviklingen av barns psykiske helse samtidig som man kan ta høyde for sosial seleksjon. Prosjektet vil gi kunnskap om samspillet mellom faktorer i nærområder og individuelle faktorer for barns psykiske helse og skoleprestasjoner. Prosjektet kan derfor levere helhetlige beskrivelser av nærområder som er optimale for barns utvikling. Det vil ikke samles inn ny informasjon i studien. I tillegg til MoBa data innhentes det data fra folkeregisteret og Statistisk sentralbyrå (SSB). Samtykke er innhentet i forbindelse med MoBa studien.

Både Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet er forskningsansvarlig institusjon i prosjektet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eivind Ystrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Espen Røysamb

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Øyvind Erik Næss

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Vegard Fykse Skirbekk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Ted Reichborn-Kjennerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »