Cristin-prosjekt-ID: 602079
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 602079
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forekomst av helsemessige langtidseffekter hos soldater utsatt for blandingseksponering fra arbeidsatmosfæren.

prosjektleder

Anne-Katrine Borander
ved Forsvarets forskningsinstitutt

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Forsvarets forskningsinstitutt

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetet i Oslo
 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1126

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2018 Slutt: 1. august 2035

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forekomst av helsemessige langtidseffekter hos soldater utsatt for blandingseksponering fra arbeidsatmosfæren.

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Prosjektet skal undersøke hvorvidt det er helsemessige langtidseffekter etter eksponering i arbeidsatmosfæren for militært personell i forbindelse med operativ virksomhet, særlig som et resultat av gjentatte høye eksponeringer for skyterøyk. En tidligere studie har vist at det er akutte negative effekter av eksponering for skyterøyk, og man ønsker nå å undersøke eventuelle langtidseffekter av gjentatte høye eksponeringer for skyterøyk over tid. Målet er å kunne anbefale eventuelle tiltak i lys av de funn man gjør. Man skal inkludere 400 (ansatte) soldater i Forsvaret, av begge kjønn og som er utsatt for høy eksponering, enten for skyterøyk, eller i forbindelse med deltakelse i internasjonale operasjoner. Deltakerne gjennomgår regelmessige helseundersøkelser (hvert 1-2 år), og man ønsker å bruke data fra disse. De eneste fysiske undersøkelsene som kommer i tillegg som en del av deltakelse i dette prosjektet er at man skal ta 1-2 ekstra blodprøveglass (uten ekstra stikk) for undersøkelse av systemisk inflammasjon, oksidaitvt stress, DNAbrudd og metaller i blod og gjøre en pusteprøve (gassdiffusjon) som tar ca 5 min i tilslutning til lungefunksjonstesten. I tillegg skal deltakerne fylle ut et egenregistreringsskjema og man skal innhente informasjon om eksponering. Blodprøver skal lagres i allerede godkjent generell biobank, 2013/1001 Biologiske prøver fra pasienter på Lungeavdelingen ved Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus. Kontrollgruppen består av deltakere i et tidligere forskningsprosjekt, Telemark-studien, som man skal innhente data fra.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne-Katrine Borander

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Forsvarets forskningsinstitutt

Johny Kongerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Liv Ingunn Bjoner Sikkeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3