Cristin-prosjekt-ID: 602082
Registrert av: REK Sist endret: 14. september 2021, 16:55

Cristin-prosjekt-ID: 602082
Registrert av: REK Sist endret: 14. september 2021, 16:55
Prosjekt

Å leve godt med langvarige smerter; Personsentrert eHelse-verktøy for å styrke selvhjelp

prosjektleder

Lise Solberg Nes
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/799

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 1. januar 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Å leve godt med langvarige smerter; Personsentrert eHelse-verktøy for å styrke selvhjelp

Populærvitenskapelig sammendrag

Å leve med langvarige smerter kan være utfordrende. Hele 30% av Norges befolkning har erfart moderat til alvorlig smerte som har vart mer enn 3 måneder. Langvarige smerter er den vanligste årsaken til sykefravær og uføretrygd i Norge. Til tross for at det har vært et tydelig ønske fra myndighetene, er eHelse-intervensjoner for mestring av langvarige smerter ennå ikke et tilbud til befolkningen. Målet med denne studien er å undersøke effekten av en interaktiv eHelse-intervensjon for personer med langvarige smerter, målt på parametre som smerteintensitet, påvirkning av dagliglivet, smertelindring, tanker om smertene, aksept av smertene, velvære og livskvalitet. Studien vil bli gjennomført i to deler. Først vil det gjennomføres en pilotstudie for å kartlegge deltakernes erfaringer med bruk av verktøyet. Deretter vil det gjennomføres en RCT med 240 pasienter, der halvparten får tilgang til verktøyet og sammenlignes med en kontrollgruppe som mottar ordinær behandling og oppfølging.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Lise Solberg Nes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo

Hanne Staveness Støle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Elise Flakk Nordang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Christine Marie Rygg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Katrine Bostrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Living Well With Chronic Pain: Using Person-centered eHealth Design to Support Self-management.

Nes, Lise Solberg; Varsi, Cecilie; Eide, Hilde; Kristjansdottir, Olöf Birna; Waxenberg, Lori B.; Schreurs, Karlein M.G.; Weiss, Karen E.; Morrison, Eleshia J.; Børøsund, Elin; Stubhaug, Audun. 2021, Mayo Clinic Clinical Health Psychology Professional Meeting 9/7/21. USN, MAYO, UIO, UoW, OUS, UoF, UTVitenskapelig foredrag

Health care providers' experiences of pain management and attitudes towards digitally supported self-management interventions for chronic pain: a qualitative study.

Varsi, Cecilie; Solem, Ingrid Konstanse Ledel; Eide, Hilde; Børøsund, Elin; Kristjansdottir, Olöf Birna; Heldal, Karina; Waxenberg, Lori B.; Weiss, Karen E.; Schreurs, Karlein M.G.; Morrison, Eleshia J. mfl.. 2021, BMC Health Services Research. USN, MAYO, UIO, OUS, UoW, UoF, UTVitenskapelig artikkel

Digital self-management in support of patients living with chronic pain: Feasibility pilot study.

Bostrøm, Katrine; Børøsund, Elin; Varsi, Cecilie; Eide, Hilde; Nordang, Elise Flakk; Schreurs, Karlein; Waxenberg, Lori B.; Weiss, Karen E.; Morrison, Eleshia J.; Småstuen, Milada Cvancarova mfl.. 2020, JMIR Formative Research. USN, OSLOMET, MAYO, UIO, OUS, UoW, UoF, UTVitenskapelig artikkel

A User-Centered Approach to an Evidence-Based Electronic Health Pain Management Intervention for People With Chronic Pain: Design and Development of EPIO.

Solem, Ingrid Konstanse Ledel; Varsi, Cecilie; Eide, Hilde; Kristjansdottir, Olöf Birna; Børøsund, Elin; Schreurs, Karlein M.G.; Waxenberg, Lori B.; Weiss, Karen Elizabeth; Morrison, Eleshia J.; Haaland-Øverby, Mette mfl.. 2020, Journal of Medical Internet Research. VV, VID, USN, SU, DIAKONSYK, MAYO, UIO, OUS, UoF, UTVitenskapelig artikkel

EPIO - Et evidensbasert digitalt selvhjelpsprogram for mestring av langvarige smerter.

Varsi, Cecilie; Børøsund, Elin; Eide, Hilde; Kristjansdottir, Olöf Birna; Solem, Ingrid Konstanse Ledel; Bostrøm, Katrine; Støle, Hanne Stavenes; Rygg, Christine Marie; Solberg Nes, Lise . 2020, Norsk sykepleierforbunds nasjonale eHelsekonferanse. USN, OUSVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 18 | Neste | Siste »