Cristin-prosjekt-ID: 602082
Registrert av: REK Sist endret: 15. februar 2021, 14:36

Cristin-prosjekt-ID: 602082
Registrert av: REK Sist endret: 15. februar 2021, 14:36
Prosjekt

Å leve godt med langvarige smerter; Personsentrert eHelse-verktøy for å styrke selvhjelp

prosjektleder

Lise Solberg Nes
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/799

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 1. januar 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Å leve godt med langvarige smerter; Personsentrert eHelse-verktøy for å styrke selvhjelp

Populærvitenskapelig sammendrag

Å leve med langvarige smerter kan være utfordrende. Hele 30% av Norges befolkning har erfart moderat til alvorlig smerte som har vart mer enn 3 måneder. Langvarige smerter er den vanligste årsaken til sykefravær og uføretrygd i Norge. Til tross for at det har vært et tydelig ønske fra myndighetene, er eHelse-intervensjoner for mestring av langvarige smerter ennå ikke et tilbud til befolkningen. Målet med denne studien er å undersøke effekten av en interaktiv eHelse-intervensjon for personer med langvarige smerter, målt på parametre som smerteintensitet, påvirkning av dagliglivet, smertelindring, tanker om smertene, aksept av smertene, velvære og livskvalitet. Studien vil bli gjennomført i to deler. Først vil det gjennomføres en pilotstudie for å kartlegge deltakernes erfaringer med bruk av verktøyet. Deretter vil det gjennomføres en RCT med 240 pasienter, der halvparten får tilgang til verktøyet og sammenlignes med en kontrollgruppe som mottar ordinær behandling og oppfølging.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Lise Solberg Nes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo

Hanne Staveness Støle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Elise Flakk Nordang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Christine Marie Rygg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Katrine Bostrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Digital self-management in support of patients living with chronic pain: Feasibility pilot study.

Bostrøm, Katrine; Børøsund, Elin; Varsi, Cecilie; Eide, Hilde; Nordang, Elise Flakk; Schreurs, Karlein; Waxenberg, Lori B.; Weiss, Karen E.; Morrison, Eleshia J.; Småstuen, Milada Cvancarova mfl.. 2020, JMIR Formative Research. USN, OSLOMET, MAYO, UIO, OUS, UoW, UoF, UTVitenskapelig artikkel

User identified needs and requirements in the development of an eHealth pain management intervention.

Solem, Ingrid Konstanse Ledel; Varsi, Cecilie; Heldal, Karina; Eide, Hilde; Kristjansdottir, Olöf Birna; Mirkovic, Jelena; Schreurs, Karlein; Waxenberg, Lori; Weiss, Karen; Morrison, Eleshia mfl.. 2019, Annals of Behavioral Medicine. VV, VID, DRAMMEN, USN, MAYO, UIO, OUS, UoW, UoF, UTSammendrag/abstract

Building an e-health program for chronic pain management; Experiences and input from health care providers.

Heldal, Karina; Varsi, Cecilie; Solem, Ingrid Konstanse Ledel; Mirkovic, Jelena; Solberg Nes, Lise; Kristjansdottir, Olöf Birna; Eide, Hilde; Schreurs, Karlein; Waxenberg, Lori; Weiss, Karen mfl.. 2018, Annals of Behavioral Medicine. VV, VID, USN, UIO, OUSSammendrag/abstract

Implementation Strategies used in the implementation of ehealth interventions.

Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise; Weiss, Karen; Kelders, Saskia M; Kristjansdottir, Olöf Birna; Zangi, Heidi Andersen; Stubhaug, Audun; Gjerde, Eli Synnøve; Stenberg, Una; Ødegaard, Marte mfl.. 2018, Nordic Implementation Conference . USN, DIAKONSYK, VESTFOLD, UIO, OUS, UoW, UTVitenskapelig foredrag

Building an eHealth intervention for chronic pain.

Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise. 2018, Fagmøte Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering. OUSVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 5