Cristin-prosjekt-ID: 602123
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 602123
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hjertefunksjon og inflammasjon i forbindelse med hjertestans - en studie på nedkjølte pasienter

prosjektleder

Andreas Westenvik Espinoza
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1057

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 2018 Slutt: 1. juli 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hjertefunksjon og inflammasjon i forbindelse med hjertestans - en studie på nedkjølte pasienter

Populærvitenskapelig sammendrag

Av de som får hjertestans er det noen som gjenvinner hjertefunksjon men som er komatøse ved ankomst til sykehus. Det er usikkert om nedkjøling (hypotermi) en viss tid etter hjertestans (24-36 timer) er gunstig for overlevelse. Denne studien er en substudie til TTM2-studien, som skal se på betydning av hypotermi hos komatøse hjertestansoverlevere, der pasientene randomiseres til nedkjøling (33°C) eller feberkontroll (<37.8°C). Utkomme er overlevelse og nevrologisk status etter 6 måneder. Denne substudien vil se på hjertefunksjon og inflammasjonsrespons i TTM2-pasientene for å 1) se hvordan temperatur påvirker hjertefunksjonen, og 2) hvordan inflammasjonsresponsen moduleres av hypotermi, og 3) om det er en kobling mellom inflammasjon og hjertefunksjon som har sammenheng med overlevelse, og evt kan være mål for intervensjon. Det trenges data på hjertefunksjon (rutinemonitorering) og serum (biobank).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Andreas Westenvik Espinoza

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Helge Skulstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Simon Jakobsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Per Steinar Halvorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jan Hovdenes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »