Cristin-prosjekt-ID: 602124
Registrert av: REK Sist endret: 30. november 2022, 16:52 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 602124
Registrert av: REK Sist endret: 30. november 2022, 16:52 Sist endret av: REK
Prosjekt

COPE-studien: Kognitiv pasientopplæring ved ryggplager

prosjektleder

Margreth Grotle
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1177

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. januar 2012 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

COPE-studien: Kognitiv pasientopplæring ved ryggplager

Populærvitenskapelig sammendrag

COPE-studien er en cluster-randomisert, kontrollert studie av effekten av kognitiv pasientopplæring ved ryggplager som ble gjennomført i primærhelsetjenesten i årene fra 2008 til 2015. Hovedstudien er fullført, inkl publikasjoner. Det gjenstår imidlertid analyser av sekundære forskningsspørsmål som å undersøke effekten av ulike prognostiske faktorer for tilfriskning og retur-til-arbeid. Vi søker derfor må forlenget prosjektperiode.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Margreth Grotle

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Erik Lønnmark Werner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Kjersti Storheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3