Cristin-prosjekt-ID: 602125
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 602125
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekt og bivirkninger ved legemiddelbehandling av alvorlige psykiske lidelser - mulige mekanismer

prosjektleder

Ole A. Andreassen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1104

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 2018 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt og bivirkninger ved legemiddelbehandling av alvorlige psykiske lidelser - mulige mekanismer

Populærvitenskapelig sammendrag

Legemidler ved alvorlige psykiske lidelser har noen ganger dårlig effekt, og hos noen gir det mye bivirkninger. Derfor er det viktig å identifisere mekanismer for å øke gunstige og redusere ugunstige virkninger ved slik medisinering. Antipsykotiske medisiner er effektive medikamenter ved schizofreni, og er også blitt tatt i bruk ved bipolar lidelse, samt alvorlig depresjon. Medisinene virker ikke like godt hos alle og har liten eller ingen effekt på de primære symptomene hos rundt 20 prosent. Bivirkningene er problematiske og i en del tilfeller alvorlige, slik som kardiovaskulære bivirkninger, motoriske eller psykiske. Her vil vi benytte et biobankmateriale fra kliniske medikamentutprøvninger for å undersøke genetiske varianter assosiert med effekt og bivirkninger for å avdekke mekanismene ved antipsykotika og finne prediktorer. VI vil også undersøke om genvarianter kan bidra til å fourtse hvem som vil ha de ønskede effektene av medisinene og hvem som vil få bivirkningene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ole A. Andreassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Espen Molden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Srdjan Djurovic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3