Cristin-prosjekt-ID: 602129
Registrert av: REK Sist endret: 9. november 2018 12:08

Cristin-prosjekt-ID: 602129
Registrert av: REK Sist endret: 9. november 2018 12:08
Prosjekt

Uspesifikke helseeffekter av barnevaksinasjonsprogram i Norden

prosjektleder

Lill Trogstad
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1097

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2017 Slutt: 30. september 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Uspesifikke helseeffekter av barnevaksinasjonsprogram i Norden

Populærvitenskapelig sammendrag

En rekke studier tyder på at vaksinasjon med levende svekkede vaksiner i tillegg til å beskytte mot den spesifikke infeksjonssykdommen som man vaksinerer mot, også kan bidra til at barn får generelt færre infeksjonssykdommer og også bedret overlevelse. Mange av disse av studiene er gjort i Afrika hvor man i tillegg til beskyttelse mot meslinger har sett redusert generell dødelighet hos barn etter vaksinasjon. I Danmark er det gjort tilsvarende studier, og disse viser redusert forekomst av innleggelse på sykehus i småbarnsalder på grunn av infeksjoner. I dette Nordiske samarbeidsprosjektet vil vi ved hjelp av data fra de nordiske helseregistrene sammenlikne forekomst og risikofaktorer for infeksjonssykdommer hos små barn i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Videre vil vi studere mulige helseeffekter av vaksinasjon utover beskyttelse mot sykdommen man vaksinerer mot. Spesifikt vil vi i prosjektet studere forekomst av sykehusinnleggelser/ kontakter for infeksjoner.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lill Trogstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Ida Laake

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Hanne Magdalene Nøkleby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Berit Feiring

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Lill-Iren Schou Trogstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5