Cristin-prosjekt-ID: 602131
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 602131
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sykelig overvekt og bio-psyko-sosiale faktorer

prosjektleder

Per Grønaas Farup
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/966

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 27. august 2012 Slutt: 31. august 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sykelig overvekt og bio-psyko-sosiale faktorer

Populærvitenskapelig sammendrag

Sykehuset Innlandet-Gjøvik er senter for sykelig overvekt i Hedmark og Oppland. Pasienter med BMI > 40, eller BMI > 35 kg/m2 og komplikasjoner som ønsker operasjon med "gastric bypass" gjennomgår et standard program med en grundig undersøkelse og informasjon om hva en operasjon innebærer, deretter et lærings- og mestringskurs med ukentlige samlinger i 8 uker. Pasienter som fortsatt er motivert for operasjon blir operert med "gastric bypass" og kontrolleres etter 6 uker, 6 og 12 måneder. Forskningprosjektet er todelt: - Del 1 er en tverrsnitsstudie og en kohort studie. I tillegg til rutineutredningen fyller pasientene ut ekstra spørreskjemaer, og det tas ekstra blodanalyser. Årsaker, comorbiditet og konsekvenser av sykelig overvekt vurderes, og effekt og bivirkninger av behandlingen registreres. Del 2: Melk kan være årsak til mageplager og bidra til at vektreduksjon er vanskelig. I den preoperative 8 uker perioden undersøkes effekten av melkefri kost på magetarm funksjonen og vekttap

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Grønaas Farup

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1