Cristin-prosjekt-ID: 602144
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 602144
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Gastrisk bypass eller sleeve - randomisert multinasjonal studie (BEST-studien)

prosjektleder

Marius Svanevik
ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
 • Sykehuset Østfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1069

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2018 Slutt: 31. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gastrisk bypass eller sleeve - randomisert multinasjonal studie (BEST-studien)

Populærvitenskapelig sammendrag

Bypass Equipoise Sleeve Trial (BEST) er en skandinavisk, registerstøttet randomisert kontrollert multisenterstudie som sammenlikner to vektreduserende kirurgiske metoder - gastrisk bypass og sleeve gastrektomi. Formålet er å sammenligne metodene i forhold til vektnedgang, følgesykdommer, komplikasjoner med mer for å skape et vitenskapelig grunnlag for bedre å kunne anbefale optimal operasjonsmetode for den enkelte i fremtiden. Oppfølging av pasienter vil finne sted i den vanlige strukturen for oppfølging i Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi (SOReg-N, Scandinavian Obesity Surgery Registry – Norge) SOReg-Norge etter 6u, 1 år, 2 år og etter 5 år. I tillegg vil vi følge pasientene gjennom registerstudier i gjenværende levetid. Gjennom gode baseline-data fra pasientene, planlagt oppfølging og med kobling av data til kvalitetsregistre og andre nasjonale registre forventer vi å kunne oppnå nær 100% oppfølging av pasientene vedr ulike utfall.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marius Svanevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Anna Lundgren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Østfold HF

Torsten Olbers

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ghous Gondal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Østfold HF

Ingar Anette Margareta Musum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »