Cristin-prosjekt-ID: 602154
Registrert av: REK Sist endret: 27. april 2020, 11:18

Cristin-prosjekt-ID: 602154
Registrert av: REK Sist endret: 27. april 2020, 11:18
Prosjekt

Bruk av lys i psykiatrisk sykehusbygg for å redusere liggetid og stabilisere søvnrytmen ved akutt innleggelse. En randomisert kontrollert studie.

prosjektleder

Håvard Kallestad
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/946

Klassifisering

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 10. september 2018 Slutt: 30. juni 2038

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av lys i psykiatrisk sykehusbygg for å redusere liggetid og stabilisere søvnrytmen ved akutt innleggelse. En randomisert kontrollert studie.

Populærvitenskapelig sammendrag

De siste årene har det kommet ny kunnskap om betydningen lys og mørke har for søvn og psykisk helse. Spesielt har det blitt vist at blått lys på kvelden er ødeleggende for døgnrytmen, mens det å blokkere blått lys på kvelden kan være en ny og effektiv medikamentfri behandling for alvorlige psykisk lidelser. I dette prosjektet vil vi bruke en lysteknologi hvor man kan justere fargen på lyset i løpet av døgnet. Dermed kan man lage et lysmiljø hvor det ikke er blått lys på kvelden og natten, mens det er vanlig lys resten av døgnet. Hovedmålet er å undersøke om dette kan redusere tiden til pasientenes tilstand bedres og om pasientene kan bli raskere utskrevet til hjemmet. Vi vil undersøke dette i en studie på St. Olavs Hospital, Østmarka der 500 pasienter ved loddtrekning enten vil ha innleggelsen i en avdeling med et blåblokkert lysmiljø mellom kl 1830 og 0700 eller i en identisk avdeling med normalt lys hele døgnet. All annen behandling er som normalt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Håvard Kallestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF

Janine Linda Scott

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Daniel Vethe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Gunnar Morken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Knut Langsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 5