Cristin-prosjekt-ID: 602158
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 602158
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Nordisk prosjekt om Klinefelter syndrom

prosjektleder

Krister Fjermestad
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1061

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2018 Slutt: 1. august 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nordisk prosjekt om Klinefelter syndrom

Populærvitenskapelig sammendrag

Klinefelter syndrom (KS) er en betegnelse for et ekstra kjønnskromosom hos menn (47XXY), en tilstand som rammer 1:660 menn. Menn med KS opplever vansker på mange områder, inkludert fysisk helse, psykisk helse, språk, hukommelse og planleggingsevne.. Der er begrenset kunnskap om de nevrofysiologisk mekanismene som kan forklare de mange vanskene menn med KS opplever. Vi ønsker å undersøke dette bredt gjennom spørreskjema om søvn, nevropsykdliogisk fungering og psykisk helse, kartlegging av søvnmønster med aktigraf, nevropsykologisk testing, samt ved å undersøke hjerhneanatomi ved bilder (sMRI) og aktivitet i hjernen (EEG). Målet med XXY Nordic er å bringe ny kunnskap om nevropsykologisk fungering blant menn med KS, inkludert sammenhengen med søvn og psykisk helse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Krister Fjermestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Jan Grue

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Stefan Arver

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Karolinska Institutet

Mikkel Wallentin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøjskolen i Århus

Stine Knudsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »