Cristin-prosjekt-ID: 602161
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 602161
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Risiko for astma og håndeksem i arbeidstakerpopulasjoner med kjent eksponering for sensibiliserende stoffer

prosjektleder

Jorunn Kirkeleit
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1090

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2018 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Risiko for astma og håndeksem i arbeidstakerpopulasjoner med kjent eksponering for sensibiliserende stoffer

Populærvitenskapelig sammendrag

Arbeidsrelatert astma og håndeksem er to av de mest vanlige arbeidsrelaterte sykdommene i Norge. Tidlig diagnose med identifisering av trigger-allergener muliggjør intervensjon som kan redusere eller stoppe en kronifisering. En slik forebygging krever kunnskap om forekomsten av sykdommene, og for astma og håndeksem mangler vi denne type data for de aller fleste næringer. Vi vil estimere forekomst av, og risiko for å utvikle, astma og håndeksem i industrier med kjent eksponering for høymolekylære allergener (bakerier og marin biobasert industri) og lavmolekylære allergener (frisører og overflatebehandling). Kohorter med eksponerte arbeidstakere og en kontrollgruppe fra generelle yrkesaktive befolkning vil bli etablert ved bruk av Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Personer med astma og håndeksem vil bli identifisert via Reseptregisteret. En sammenlikning av risikoen for sykdommene mellom de antatt eksponert kohortene og kontrollpopulasjonen vil bli gjort med overlevelsesanalyse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jorunn Kirkeleit

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Anje Christina Höper

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Gro Tjalvin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Hille Suojalehto

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Työterveyslaitos

Katri Suuronen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Työterveyslaitos
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »