Cristin-prosjekt-ID: 602168
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 21:18 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 602168
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 21:18 Sist endret av: REK
Prosjekt

Den norske hepatitt B-stoppstudien

prosjektleder

Asgeir Johannessen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Addis Ababa University

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/988

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2018 Slutt: 30. september 2036

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Den norske hepatitt B-stoppstudien

Populærvitenskapelig sammendrag

Hepatitt B kan behandles med tenofovir eller entecavir. Behandling gir effektiv virussuppresjon, men ingen funksjonell kur av sykdommen (definert som bortfall av hepatitt B surface antigen, HBsAg), og behandlingen må derfor gis på ubestemt tid. Noen pasienter vil kureres hvis behandlingen stopper, og to små studier tyder på at de som får betydelig immunrespons med høy ALAT etter behandlingsavbrudd har størst sjanse for å tape HBsAg og dermed bli kurert. Dagens retningslinjer anbefaler at de med klinisk tilbakefall (virusmengde >2000 IU/ml og ALAT >80 U/L) etter behandlingsavbrudd skal restarte behandlingen. Vi tror at denne praksisen forhindrer tap av HBsAg og vil forsøke å vise dette i en randomisert kontrollert studie hvor 120 pasienter stopper behandling og randomiseres til: -Arm 1: restarte behandling med standard kriterier (kontrollarm) -Arm 2: restarte kun ved langvarig kraftig inflammasjon (intervensjonsarm) Pasientene skal følges i 3 år og hovedendepunktet er HBsAg-tap.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Asgeir Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jetmund Ringstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Østfold HF

Jørn-åge Longva

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Møre og Romsdal HF

Even Reinertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Tore Stenstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »