Cristin-prosjekt-ID: 602169
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 602169
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Koloskopi eller avføringstest som screeningmetode mot tarmkreft: En sammenlignende effektstudie i det norske tarmscreeningprogrammet

prosjektleder

Øyvind Holme
ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1076

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 1. januar 2058

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Koloskopi eller avføringstest som screeningmetode mot tarmkreft: En sammenlignende effektstudie i det norske tarmscreeningprogrammet

Populærvitenskapelig sammendrag

Tarmkreft er den nest vanligste kreftsykdommen i Norge og rammer årlig mer enn 4000 nordmenn. Tarmkreft er også den dyreste kreftformen å behandle. Risikoen for å dø av tarmkreft kan reduseres ved screening. Derfor er det bestemt at et screeningprogram mot tarmkreft innføres fra 2019. Den valgte screeningmetoden i Norge er en avføringstest som kan påvise usynlig blod ved en immunkjemisk metode. Testen tilbys befolkningen ved 55 års alder og videre til 63-års alder (inntil 5 ganger). Det er godt dokumentert at screening kan redusere risikoen for å dø av tarmkreft. Imidlertid er det usikkert hvilken metode som er best egnet til formålet. I dette prosjektet ønsker vi å sammenligne en en-gangs undersøkelse med koloskopi med standard screeningmetode (avføringstest) i en randomisert kontrollert studie. Avføringsprøven er en test som tas hjemme og sendes med posten til analyse. Koloskopi må utføres på sykehus.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øyvind Holme

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Paula Berstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Rune Blomhoff

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Arne Wibe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Eyvind Jakob Paulssen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »