Cristin-prosjekt-ID: 602171
Registrert av: REK Sist endret: 17. oktober 2021, 15:08 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 602171
Registrert av: REK Sist endret: 17. oktober 2021, 15:08 Sist endret av: REK
Prosjekt

Glukosemetabolisme hos norske og sørasiatiske kvinner med tidligere svangerskapsdiabetes. DIASA 1-prosjektet

prosjektleder

Kåre Inge Birkeland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Vestre Viken HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/689

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2018 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Glukosemetabolisme hos norske og sørasiatiske kvinner med tidligere svangerskapsdiabetes. DIASA 1-prosjektet

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal undersøke forekomst av prediabetes og diabetes ett til tre år etter gjennomgått svangerskapsdiabetes hos kvinner av nordisk og sørasiatisk opprinnelse. Dette er en gruppe som har høy risiko for utvikling av type 2 diabetes i løpet av 5 til 10 år etter svangerskapsdiabetes. Sørasiatiske kvinner ser ut til å være spesielt utsatt. Undersøkelsen skal gjøres som en tverrsnittsstudie, med orale glukosebelastninger på alle kvinnene som samtykker til deltakelse. I tillegg vil vi gjennom en kvalitativ studie kartlegge oppfatninger om helse og sykdom og eventuelle barrierer mot helsefremmende adferd ved fokusgruppeintervjuer av en subgruppe av kvinnene, både nordiske og sørasiatiske. Til sist vil alle deltakere få tilbud om gruppeundervisning i forebyggende i livsstilstiltak hvor de blir randomisert til intervensjon med enten fysisk aktivitet, kostholdsveiledning eller veiledning i mestringsstrategier. Diabetesforekomst vil undersøkes i gruppene etter 5 år gjennom registersøk.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kåre Inge Birkeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Pål Aukrust

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Lise Solberg Nes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ragnhild Sørum Falk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jason Gill

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Glasgow
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »