Cristin-prosjekt-ID: 602172
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 602172
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Helseinformasjon for pasienter i dialyse som står på venteliste for nyretransplantasjon.

prosjektleder

Marit Helen Andersen
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2224

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helseinformasjon for pasienter i dialyse som står på venteliste for nyretransplantasjon.

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikt: å studere nytten av en Health literacy (HL) intervensjon for pasienter i dialysebehandling på venteliste for nyretransplantasjon. Forskning viser at pasientene har behov for mer kunnskap om rollen som ansvarlig kunnskapsaktør i forkant av transplantasjone. Intervensjon: - En times motiverende samtale (MI) pr pasient ledet av sykepleier på dialyseavdelingen ved Ullevål sykehus. MI er en rådgivende samtaleteknikk for å oppnå en konstruktiv dialog om endring, motivasjon og mestring. - Film (ca 5 min.) som illustrerer et realistisk transplantasjonsforløp ved Rikshospitalet. Filmen kan ses av pasientene når de vil, og så ofte de vil. Utvalg: 20 pasienter, 4 sykepleiere. Metode pasienter: -spørreskjema om HL og kunnskap om nyretransplantasjon v baseline, så 6 uker, 3 - og 6 måneder etter intervensjon -dybdeintervju av pasientene 4 måneder etter intervensjon - observasjonsstudie av MI samtalene Sykepleiere: dybdeintervju etter MI-samtalene, sykepl.inngår også i observasjonstudien.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marit Helen Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Kristin Hjorthaug Urstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Stavanger

Ingrid Os

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Gina Fraas Henrichsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Aud-Eldrid Stenehjem

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »