Cristin-prosjekt-ID: 602175
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 23:53 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 602175
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 23:53 Sist endret av: REK
Prosjekt

MIPREG-studien: Bedret svangerskapsutfall blant nyankomne migrantkvinner i Norge

prosjektleder

Ingvil Krarup Sørbye
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1086

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2018 Slutt: 30. april 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MIPREG-studien: Bedret svangerskapsutfall blant nyankomne migrantkvinner i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Tidligere internasjonale og norske studier har vist at innvandrerkvinner fra visse regioner og land har økt sjanse for komplikasjoner i svangerskapet eller for den nyfødte sammenlignet med resten av befolkningen. Mange årsaksfaktorer kan spille inn, slik som mangel på god kommunikasjon mellom brukere og helsesektoren, manglende helsekunnskap og egenomsorg og manglende tilrettelegging av tjenester for en heterogen befolkning. Få studier har studert denne sammenhengen fra brukerne, eller de gravide, sitt perspektiv. Med forskningsstudien MIPREG ønsker vi å fylle nettopp dette kunnskapsgapet ved å bruke nylig innvandrede gravides egne erfaringer og opplevelser fra møte med svangerskaps- og fødselsomsorgen i Oslo. Studien består av tre faser, hvor vi i siste fase vil designe en intervensjon der 200 migrantkvinner er målgruppen for ekstra tiltak i svangerskapet som ekstra tid ved helsekontroller, tilpassede tolketjenester og bruk av interaktiv flerspråklig informasjonapplikasjon ("app").

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingvil Krarup Sørbye

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Statistiker NN OCBE

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Forskerlinjestudent NN

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Registerforsker NN

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

PhD kandidat NN

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »