Cristin-prosjekt-ID: 602178
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 602178
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Vedolizumab ved PSC-IBD

prosjektleder

Mette Vesterhus
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2086

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 9. oktober 2017 Slutt: 9. oktober 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vedolizumab ved PSC-IBD

Populærvitenskapelig sammendrag

Primær skleroserende cholangitt (PSC) er en alvorlig, progredierende leversykdom med kronisk betennelse og arrdannelse i gallegangene som over tid leder til skrumplever. Effektiv behandling mangler og sykdommen er den vanligste årsaken til levertransplantasjon i Norge. Så mange som 4 av 5 norske pasienter med PSC har samtidig inflammatorisk tarmsykdom (IBD), oftest tolket som ulcerøs colitt. Vedolizumab (VDZ) er et monoklonalt antistoff som brukes i behandling av IBD. VDZ virker via et molekyl (MADCAM-1) på tarmens overflateceller. Unormal uttrykking av MADCAM-1 i lever har vist sammenheng med PSC, og det er derfor mulig at VDZ kan ha terapeutisk effekt på leversykdommen ved PSC. Vi ønsker å innhente opplysninger fra elektronisk journal for å undersøke alvorlighet og forløp av leversykdommen hos norske pasienter med PSC-IBD som bruker VDZ. Data fra denne kvalitetsstudien vil inngå i en retrospektiv internasjonal multisenterstudie.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mette Vesterhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Kirsten Muri Boberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Frode Lerang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Østfold HF

Bjørn Allan Moum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Magnhild Gangsøy Kristiansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nordlandssykehuset HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »