Cristin-prosjekt-ID: 602188
Registrert av: REK Sist endret: 8. september 2021, 14:04

Cristin-prosjekt-ID: 602188
Registrert av: REK Sist endret: 8. september 2021, 14:04
Prosjekt

Epidemiologiske studier av legemiddelbruk med spesielt fokus på sikkerhet av legemiddelbruk i tilknytning til svangerskap og hos barn/unge

prosjektleder

Kari Furu
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2546

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 23.063.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 273366
 • Nordforsk
  Prosjektkode: 83539

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Gynekologi og obstetrikk • Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Emneord

Legemidler og barn • Graviditet

HRCS-helsekategori

 • Medfødte lidelser
 • Forplantning og fødsel

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6 Evaluering av behandlinger og terapeutiske intervensjoner
 • 6.1 Legemidler

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Telefon
95221824
Sted
Kari Furu

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 1. februar 2032

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Epidemiologiske studier av legemiddelbruk med spesielt fokus på sikkerhet av legemiddelbruk i tilknytning til svangerskap og hos barn/unge

Populærvitenskapelig sammendrag

Utfall vil være korttids- og langtidseffekter hos barn etter å ha blitt eksponert in-utero eller seinere i livet, samt konsekvenser for mor enten hun fortsetter eller avslutter behandlingen mens hun er gravid.

Hvert år fødes ca. 300 000 barn i Norden og rundt 3 % er født med en eller flere misdannelser. Gravide kvinner og barn ekskluderes ofte fra kliniske utprøvinger, både av etiske årsaker og av frykt for teratogenitet. Ved å kombinere data fra fem nordiske land mener en å kunne fremskaffe ny kunnskap om sjeldne eksponeringer (enkeltlegemidler) og utfall (som spesifikke misdannelser).

 

DATA og PERSONVERN

Studiepopulasjonen er kvinner i fertil alder, menn og barn/unge i alle aldre. Datamaterialet består av fire millioner fødsler. Informasjon om fedrenes legemiddelbruk kan ha betydning for utfallet og skal brukes som en del av sensitivitetsanalysene. Disse vil også fungere som en negativ kontroll for mødrenes legemiddelbruk. 

Data fra Folkeregisteret, Medisinsk fødselsregister, Norsk pasientregister, Reseptregisteret, KUHR/KPR, SSB, Dødsårsaksregisteret innhentes og kobles.

Data oppbevares i henhold til Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Data analyseres pseudoanonymisert. Det vil si at forskerne har ikke tilgang på personidentifiserbare data og at ingen enkeltindivider vil kunne identifiseres. Pseudonyme data overføres til Sverige og Danmark og opplysninger overføres fra Finland, Island og Sverige til Norge.

Les mer om personvern og informasjonssikkerhet i helseregistre.

 

FINANSIERING

Studien har mottatt over 30 millioner kroner til tre prosjekter. Det finansierer lønn til en doktorgradsstipendiat og fire postdoktorer. 

I prosjektene NorPreSS (Nordforsk pr.nr 83539) og InPreSS  (Forskningsrådet pr.nr. 273366) studeres effekten av legemiddelbehandling før og under graviditeten på barn og mor. Prosjektene er i samarbeid med Karolinska Institutet, University of Iceland, Finnish Institute for Health and Welfare (THL), Aarhus University og Aarhus University Hospital. I tillegg er Harvard School of Public Health og Brigham and Women's Hospital partnere i InPreSS..  

I ADHD Medication in Pregnancy (Forskningsrådet pr.nr. 301977) studeres bruk og avbrutt bruk av ADHD-medisiner i svangerskapet i samarbeid med Karolinska Institutet, McGill University og University of Birmingham.

 

RESULTATER

Behovet for store registerstudier påpekes i Incidence of Malformations After Early Pregnancy Exposure to Modafinil in Sweden and Norway i JAMA.

Dagens medisin videreformidler funn av nær tre ganger økning av diabeteslegemiddel i svangerskapet og at det ikke er økt risiko for misdannelse med Metformin,

 

Tittel

Epidemiological studies on benefits and harms of drug treatment – special focus on drug safety in pregnancy and childhood.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Furu

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Inger Johanne Bakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Siri Eldevik Håberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Lars Kjerpeseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Vidar Hjellvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 20 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Incidence of Malformations After Early Pregnancy Exposure to Modafinil in Sweden and Norway.

Cesta, Carolyn; Engeland, Anders; Karlsson, Pär; Kieler, Helle; Reutfors, Johan; Furu, Kari. 2020, Journal of the American Medical Association (JAMA). FHI, KIVitenskapelig artikkel

Antipsychotic drug use in pregnancy: A multinational study from ten countries.

Reutfors, Johan; Cesta, Carolyn; Cohen, Jacqueline Mallory; Bateman, Brian T; Brauer, Ruth; Einarsdottir, Kristjana; Engeland, Anders; Furu, Kari; Gissler, Mika; Havard, Alys mfl.. 2020, Schizophrenia Research. HÊ, HSPH, FHI, UIB, DS, HMS, LEI, AU, TUoHK, THL, EMC, SoPUoL, UNSW, KI, UCLVitenskapelig artikkel

Prevalence trends and individual patterns of antiepileptic drug use in pregnancy 2006-2016: A study in the five Nordic countries, United States, and Australia.

Cohen, Jacqueline Mallory; Cesta, Carolyn; Furu, Kari; Einarsdottir, Kristjana; Gissler, Mika; Havard, Alys; Hernandez-Diaz, Sonia; Huybrechts, Krista F; Kieler, Helle; Leinonen, Maarit mfl.. 2020, Pharmacoepidemiology and Drug Safety. HÊ, BWH, AU, Ty, FHI, THL, UNSW, HU, KI, HMSVitenskapelig artikkel

Interrupted time series analysis to assess changes in prescription filling around conception and implications for exposure misclassification.

Cohen, Jacqueline Mallory; Selmer, Randi Marie; Furu, Kari; Karlstad, Øystein. 2020, Pharmacoepidemiology and Drug Safety. FHIVitenskapelig artikkel

Validation of assisted reproductive technology in the Medical Birth Registry of Norway versus the Norwegian Prescription Database.

Reigstad, Marte Myhre; Storeng, Eleftheria (Ritsa) T.; Furu, Kari; Bakken, Inger Johanne Landsjøåsen; Engeland, Anders; Larsen, Inger Kristin. 2020, Epidemiology. FHI, OUS, KREFTREG, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »