Cristin-prosjekt-ID: 602188
Registrert av: SPREK Sist endret: 29. mars 2019 13:33
Cristin-prosjekt-ID: 602188
Registrert av: SPREK Sist endret: 29. mars 2019 13:33
Prosjekt

Epidemiologiske studier av legemiddelbruk med spesielt fokus på sikkerhet av legemiddelbruk i tilknytning til svangerskap og hos barn/unge

prosjektleder

Kari Furu
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2546

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 23.063.000
 • Norges forskningsråd

  • Prosjektkode: 273366
 • Nordforsk

  • Prosjektkode: 83539

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Gynekologi og obstetrikk • Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Emneord

Legemidler og barn • Graviditet

HRCS-helsekategori

 • Medfødte lidelser
 • Forplantning og fødsel

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6 Evaluering av behandlinger og terapeutiske intervensjoner
 • 6.1 Legemidler

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Telefon
95221824
Sted
Kari Furu

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 1. februar 2032

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Epidemiologiske studier av legemiddelbruk med spesielt fokus på sikkerhet av legemiddelbruk i tilknytning til svangerskap og hos barn/unge

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å koble data fra flere helseregistre og noen andre datakilder i 5 nordiske land for å undersøke legemiddelbruk hos kvinner i fertil alder (inkl. gravide), vordende fedre og barn. Utfall vil være korttids- og langtidseffekter hos barn etter å ha blitt eksponert in-utero eller seinere i livet, samt konsekvenser for mor enten hun fortsetter eller avslutter behandlingen mens hun er gravid. Hvert år fødes ca. 300 000 barn i Norden, og ca. 3 % er født med en eller flere misdannelser. Gravide kvinner og barn ekskluderes ofte fra kliniske utprøvinger av etiske grunner og pga. frykt for teratogenitet. Ved å kombinere data fra 5 nordiske land mener en å kunne fremskaffe ny kunnskap om sjeldne eksponeringer (enkeltlegemidler) og utfall (f.eks. spesifikke misdannelser). Studiepopulasjonen er kvinner i fertil alder (< 60 år i 2004), menn og barn/unge i alle aldre. Datamaterialet vil bestå av ca. 4 millioner fødsler. Informasjon om fedrenes legemiddelbruk kan ha betydning for utfallet og skal brukes som en del av sensitivitetsanalysene. Disse vil også fungere som en negativ kontroll for mødrenes legemiddelbruk. Data fra Folkeregisteret (kjønn, fødselsdato, migrasjon og død), Medisinsk fødselsregister (alle variabler for mor, far, barn utenom bostedskommune og fødselsdato for foreldre), Norsk pasientregister (diagnosekoder, prosedyrekoder, inn- utskrivningsdato, kontakttype, omsorgsnivå og sektor), Reseptregisteret (alle legemidler), KUHR/KPR (kontakt med lege, psykolog, fysioterapi og legevakt), SSB (FD-trygd, sykmelding, utdannelse, nasjonale tester for 5., 8. og 9.klasse), Dødsårsaksregisteret (dødsårsak og dato) skal innhentes og kobles. Forskerne har ikke tilgang til direkte personidentifiserbare opplysninger (kryptert hos 3.part). Oppbevares i henhold til Folkehelseinstituttets og UiOs (TSD) retningslinjer. Det søkes om fritak fra taushetsplikt for hele studiepopulasjonen. Det vil være tilnærmet umulig å innhente samtykke fra denne populasjonen. Data er allerede samlet inn i registrene. Data analyseres pseudoanonymisert. dvs. forskerne har ikke tilgang på personidentifiserbare data og at ingen enkeltindivider vil kunne identifiseres. Data skal overføres avidentifisert til Sverige og Danmark og opplysninger skal overføres fra Finland, Island og Sverige til Norge.

Tittel

Epidemiological studies on benefits and harms of drug treatment – special focus on drug safety in pregnancy and childhood.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Furu

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Jacqueline Mallory Cohen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Randi Marie Selmer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Maria Christine Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Viktor Wintzell

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Karolinska Institutet
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »