Cristin-prosjekt-ID: 602197
Registrert av: REK Sist endret: 21. januar 2022, 16:37 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 602197
Registrert av: REK Sist endret: 21. januar 2022, 16:37 Sist endret av: REK
Prosjekt

STEPPS gruppebehandling for emosjonell ustabilitet

prosjektleder

Audun Havnen
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • St. Olavs Hospital HF

forskningsansvarlige enheter

  • Sykehuset Namsos

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1079

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 31. juli 2018 Slutt: 31. juli 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

STEPPS gruppebehandling for emosjonell ustabilitet

Populærvitenskapelig sammendrag

Pasienter med emosjonell ustabilitet har behov for spesialisert behandling. Ved Nidaros DPS og Sykehuset Namsos er gruppebehandlingen STEPPS implementert. Dette er gruppebehandling med ferdighetstrening i emosjonshåndtering. Behandlingen varer i 20 uker og følger en protokoll som er dokumentert virksom i internasjonale studier. Hensikten med denne studien er å evaluere gjennomførbarheten (feasibility) av STEPPS når behandlingen implementeres i norsk psykisk helsevern. Videre vil studien kunne besvare om STEPPS fører til økt funksjonsnivå, økt livskvalitet, bedret emosjonsregulering og redusert symptomnivå, samt redusert bruk av innleggelser i psykisk helsevern.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Audun Havnen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved St. Olavs Hospital HF
1 - 1 av 1