Cristin-prosjekt-ID: 602199
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:59 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 602199
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:59 Sist endret av: REK
Prosjekt

Registerbasert evaluering av Raskere tilbake

prosjektleder

Silje Lill Kaspersen
ved SINTEF AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • SINTEF AS

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/627

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 22. desember 2017 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Registerbasert evaluering av Raskere tilbake

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med denne registerbaserte evalueringen av "Raskere tilbake"-ordningen er å undersøke sammenhengen mellom å ha fått RT-tiltak i spesialisthelsetjenesten og tilbakeføring til arbeid. Det foreligger p.t. ingen samlet oversikt over bruken av RT-tiltak i de enkelte regionene over tid i RT-prosjektperioden (2007-2017), og deskriptiv statistikk som beskriver utviklingen vil ha nytteverdi i seg selv. Våre planlagte multivariate paneldataanalyser med relativt lang tidsserie vil kunne gi gode estimat på sammenhengen mellom behandling i spesialisthelsetjenesten gjennom RT-ordningen og sykefraværslengde/tilbakeføring i arbeid.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Silje Lill Kaspersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved SINTEF AS

Gunn Hege Marchand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Marius Steiro Fimland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Karen Walseth Hara

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Johan Håkon Bjørngaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »