Cristin-prosjekt-ID: 602507
Sist endret: 1. februar 2019 13:03

Cristin-prosjekt-ID: 602507
Sist endret: 1. februar 2019 13:03
Prosjekt

Bilder av oppvekst og livstolkning i barne- og ungdomslitteratur En antologi med bidragsytere fra forskergruppen Religion og livstolkning samt andre inviterte forsker

prosjektleder

Åse Bjørg Høyvoll Kallestad
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Litteraturvitenskapelige fag • Filosofi • Kulturhistorie • Religionsvitenskap, religionshistorie • Etikk • Humaniora

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 21. juli 2018 Slutt: 1. januar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bilder av oppvekst og livstolkning i barne- og ungdomslitteratur En antologi med bidragsytere fra forskergruppen Religion og livstolkning samt andre inviterte forsker

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Åse Bjørg Høyvoll Kallestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Marit Rong

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2