Cristin-prosjekt-ID: 603280
Sist endret: 13. februar 2019, 10:34

Cristin-prosjekt-ID: 603280
Sist endret: 13. februar 2019, 10:34
Prosjekt

Earthly Matters

prosjektleder

Caroline Slotte
ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2018 Slutt: 1. mars 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Earthly Matters

Vitenskapelig sammendrag

Earthly Matters är ett konstnärligt utvecklingsarbete kretsande kring materialitet och materialmässiga tvetydigheter. Tematiken undersöks genom materialutprövningar, skulpturalt arbete och skriftlig reflektion.
Människans förmåga att identifiera och kategorisera material på basen av visuella kännetecken är undersökningens utgångspunkt. Projektets konkreta slutresultat är en serie skulpturala verk där avsikten är att komplicera och störa den automatiska igenkänningsprocessen så att föremålens materialitet förblir ett
frågetecken. Vad händer när vi möter former som uppför sig materialmässigt ologiskt – trä som veckar sig som papper, glas som spricker som lera, porslin som böjer sig som silikon?
Resultatet av utforskningen presenteras på en utställning på Galleri Format i Oslo (4.10-18.11.2018), samt på AGENDA-seminariet What is your question? på Kunstnernes Hus 23.11.2018.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Inaktiv cristin-person

Caroline Slotte

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Rapport för KUF-projektet EARTHLY MATTERS.

Slotte, Caroline. 2019, KHIORapport

Agenda: What is your question?

Slotte, Caroline. 2018, Agenda: What is your question?. KHIOFaglig foredrag

Ca­ro­li­ne Slot­te / Kris­ti­na Ris­ka.

Slotte, Caroline; Riska, Kristina. 2018, Ca­ro­li­ne Slot­te / Kris­ti­na Ris­ka. KHIOKunstutstilling
1 - 3 av 3