Cristin-prosjekt-ID: 603284
Sist endret: 9. september 2019, 13:35

Cristin-prosjekt-ID: 603284
Sist endret: 9. september 2019, 13:35
Prosjekt

An Aesthetic of Interruption

prosjektleder

Jeannette Christensen
ved Avdeling Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 24. mai 2018 Slutt: 1. september 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

An Aesthetic of Interruption

Vitenskapelig sammendrag

Jeg søkte om støtte til deltagelse på et symposium på Vrije Universitet Amsterdam, 24-26.mai 2018 i regi av The Association for the Study of Arts in the Present, John Hopkins University. I tillegg til å få en slags status på hvor diskusjonen rundt tid og temporalitet står i dag, var det også en mulighet for å jobbe med min samarbeidspartner, Mieke Bal (se under) med videreutviklingen av vårt konsept Aesthetics of Interruption.

 

Both video and the still image are engaged in temporality. Lately, artistic discourses have been more and more focused on this issue. Especially slowness has gained prominence in discussion of art – doubtlessly in reaction to the fast-paced media culture today. The Association for the Study of Arts in the Present devoted its annual conference to this topic in 2018. The symposium seeked to engage with various concepts of slowness, especially as it concerns spatial and temporal orders and/or aesthetic and political discourses and practices, by interrelating theory and practice. More specifically, the organizers were particularly interested in our (Bal + Christensen) extensive experience in combining theory and practice in our work. Bal was a keynote speaker at the symposia and I had the privilege of showing my video work Woman Interrupted as part of Bal’s talk on our concept of An Aesthetics of Interruption. Editor-in Chief Jonathan P. Eburne commissioned a text on our dialogue, and after being peer reviewed it was accepted and printed in ASAP/Journal 4.1 (January 2019):

Mieke Bal with Jeannette Christensen, An Aesthetics of Interruption: Stagnation and Acceleration. ASAP/Journal 4.1 (January 2019) The Association for the Study of Arts of the Present, Published by John Hopkins University Press. Text in English, ill.

 

Mieke Bal, stiftet ASCA, Amsterdam School of Cultural Analysis og er både kunst- og kulturteoretiker, sporadisk kurator og videokunstner. Hennes mange publikasjoner inkluderer A Mieke Bal Reader (2006), Travelling Concepts in the Humanities (2002) og Narratology (4. utgave 2017). Hun er bredt publisert og utstilt. Senest med videoprosjektet Madam B, sammenstilt med malerier av Munch i Munchmuseet i 2017. For mer informasjon om Mieke Bal se: www.miekebal.org

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jeannette Christensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo

Mieke Bal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universiteit van Amsterdam
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

An Aesthetics of Interruption: Stagnation and Acceleration.

Bal, Mieke; Christensen, Jeannette. 2019, ASAP/Journal. KHIOVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1