Cristin-prosjekt-ID: 603706
Sist endret: 30. juli 2018, 10:52

Cristin-prosjekt-ID: 603706
Sist endret: 30. juli 2018, 10:52
Prosjekt

Utdrag 1, en studie av tid

prosjektleder

Torunn Helene Robstad
ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 28. oktober 2018 Slutt: 1. januar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utdrag 1, en studie av tid

Vitenskapelig sammendrag

Innenfor både musikk og dans er bruk av tid et bærende kompositorisk element. Begrepet tid er abstrakt og blir hovedsakelig brukt for å betegne hendelsers konstante bevegelser fra fortid, til nåtid, til fremtid. Likefullt kan man hevde at tid skifter egenskap avhengig av hvem som erfarer den og at tid dermed ikke er en absolutt verdi. I Utdrag 1 ønsker vi som skapende utøvere å undersøke forholdet og friksjonen mellom absolutt tid og relativ tid.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Torunn Helene Robstad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

Lene Grenager

  • Tilknyttet:
    Prosjektdeltaker
1 - 2 av 2