Cristin-prosjekt-ID: 603710
Sist endret: 24. august 2018, 11:25

Cristin-prosjekt-ID: 603710
Sist endret: 24. august 2018, 11:25
Prosjekt

Mesteruke – internasjonal konferanse om sangteknikk

prosjektleder

Toril Carlsen
ved Avdeling Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2017 Slutt: 1. september 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mesteruke – internasjonal konferanse om sangteknikk

Vitenskapelig sammendrag

Vi ønsker med denne internasjonale forsknings konferansen å sette fokus på sangteknikk og sangpedagogiske utfordringer. Klassisk sang er av naturen et meget abstrakt fag. Det finnes mange ulike retninger, teorier, skoler og begreper hvilket har medført mye synsing og lite teori. Faglitteratur anvendes stort sett ikke når det undervises i klassisk sang på et høyt nivå. Vårt formål er å samle noen av de mest anerkjennte internasjonale kreftene for å synliggjøre deres pedagogikk og hvordan de arbeider. Videre ønsker vi å utforske hvordan de forskjellige teknikkene og pedagogikkene lar seg kombinere, og hvordan de virker på forskjellige sangere. Denne delen er tenkt å bli forankret i praktisk arbeid sammen med unge sangere, slik at det blir en forskende men tilgjengelig fremgangsmåte. Vi vil også berøre spesifikke utfordringer koblet til yrket som profesjonell operasanger. Er det mulig å finne effektive redskap for operasangere i møte med prestasjonsangst, uttrykkskraft og skaperevne? Vi vil utprøve teknikker i praksis for å se om man med enkle grep kan få forbedret fokus og nærvær under et fremførende.

Formålet med konferansen er å belyse et spisskompetent innlegg i diskursen om bærende sangteknikk for operasangere, med fokus på forskning innenfor faget.

Konferansen vil dokumenteres i videoformat. 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Toril Carlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
Aktiv cristin-person

Anna Elisabet Einarsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
Aktiv cristin-person

Solveig Kringlebotn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Mesteruken - internasjonal konferanse om sangteknikk.

Einarsson, Anna Elisabet; Carlsen, Toril; Kringlebotn, Solveig. 2018, Mesteruken - internasjonal konferanse om sangteknikk. KHIOAnnen presentasjon
1 - 1 av 1