Cristin-prosjekt-ID: 603711
Sist endret: 3. desember 2019, 13:55

Cristin-prosjekt-ID: 603711
Sist endret: 3. desember 2019, 13:55
Prosjekt

Antropologisk Praksis

prosjektleder

Theodor Barth
ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. august 2018 Slutt: 1. september 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Antropologisk Praksis

Vitenskapelig sammendrag

Publikasjonen Antropologisk Praksis tar utgangspunkt i prosjekter og plattformer med tilknytning til KHiO som utgjør eksempler på antropologi som kritisk praksis i skjæringspunktene mot design og kunst. Et utvalg av forfatternes ulike kunstner- og designsamarbeid samles mellom to permer, der tanken er at overbygningen vil synliggjøre prosjektenes epistemologiske relevans - for dialektikken mellom teori og praksis, for utviklingen av artistic research så vel som for den pågående rekonfigureringen mellom kunstfeltene.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Theodor Barth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo
Aktiv cristin-person

Charlotte Bik Bandlien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 2 av 2