Cristin-prosjekt-ID: 604451
Sist endret: 27. juni 2019, 23:07

Cristin-prosjekt-ID: 604451
Sist endret: 27. juni 2019, 23:07
Prosjekt

Skrive for å lære i KRLE

prosjektleder

Kjersti Maria Rongen Breivega
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap • Fagdidaktikk

Emneord

Skriveforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid
 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 3. august 2018 Slutt: 30. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skrive for å lære i KRLE

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet Skrive for å lære i KRLE (= faget Kristendom, religion, livssyn og etikk) er eit samarbeidsprosjekt mellom Høgskulen på Vestlandet og ein av partnarskulane til høgskulen. Partnarskulen er ein ungdomskule, der to KRLE- og norsklærarar deltek med sine respektive 9. klassar (skuleåret 2018/2019). Prosjektet vil både bidra til norsk skriveforsking om elevars fagskriving på ungdomssteget og fungere som eit utviklingsprosjekt lokalt ved partnarskulen. Prosjektet vart initiert og vert stadig utvikla i eitt tett samarbeid mellom forskarane ved HVL og lærarane ved partnarskulen.  

Prosjektet har tre hovudfokus: (1) kartlegging av skriveaktivitet,  (2) loggskriving som læringsressurs og (3) argumenterande/reflekterande skriving i KRLE-faget.

I delprosjektet om loggskriving er det per juni 2019 samla inn 566 loggtekstar baserte på 16 ulike skriveoppdrag.

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kjersti Maria Rongen Breivega

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Gro Ulland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Kristin Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bergen kommune

Hege Myklebust

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Gro Jevnaker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bergen kommune
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »