Cristin-prosjekt-ID: 605160
Sist endret: 24. januar 2019, 12:54

Cristin-prosjekt-ID: 605160
Sist endret: 24. januar 2019, 12:54
Prosjekt

Alkohol og Opinionen

prosjektleder

Torleif Bjordal Halkjelsvik
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2010 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Alkohol og Opinionen

Populærvitenskapelig sammendrag

Befolkningens holdninger til den alkoholpolitikken som føres sier noe om hvor stor legitimitet den har i befolkningen. Er det for eksempel stor oppslutning om sentrale virkemidler som prisreguleringer, tilgjengelighetsbegrensninger og reklameforbudet? I dette prosjektet belyser vi spørsmål knyttet til (1) hvem som i størst grad slutter opp om en restriktiv alkoholpolitikk, (2) hvordan oppslutningen endrer seg over tid, (3) hvordan oppslutningen er i Norge sett i forhold til i andre land, (4) om det er stor overlapp i oppslutning om rusmiddel- og tobakkspolitiske tiltak og likheter i prediktorer og (5) hvilke underliggende strukturer av overbevisning som utgjør holdninger til rusmiddel- og tobbakkpolitiske tiltak, og hvilken funksjon slike holdninger har.

Prosjektet baserer seg på ulike befolkningsundersøkelser.

Tittel

Alcohol policy and public opinion

Populærvitenskapelig sammendrag

The project investigates trends and changes in public opinion on alcohol policies, and the structure and determinants of attitudes towards policies. The data is mainly based on population surveys.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Torleif Bjordal Halkjelsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Inger Synnøve Moan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Inaktiv cristin-person

Jostein Rise

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Partipreferanser og holdninger til alkoholpolitikk - Party preferences and attitudes towards alcohol policy.

Rise, Jostein; Halkjelsvik, Torleif. 2016, Tidsskrift for samfunnsforskning. FHIVitenskapelig artikkel

Overlap in attitudes to policy measures on alcohol, tobacco and illegal drugs.

Lund, Ingunn Olea; Halkjelsvik, Torleif; Storvoll, Elisabet. 2016, International journal of drug policy. FHIVitenskapelig artikkel

Does it matter how you ask? The forbid-allow asymmetry in the measurement of attitudes towards drug policies.

Rise, Jostein; Halkjelsvik, Torleif. 2015, International journal of drug policy. FHIVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Predicting Attitudes Toward a Restrictive Alcohol Policy: Using a Model of Distal and Proximal Predictors.

Storvoll, Elisabet; Moan, Inger Synnøve; Rise, Jostein. 2015, Psychology of Addictive Behaviors. FHIVitenskapelig artikkel

Long-term trends in alcohol policy attitudes in Norway.

Rossow, Ingeborg; Storvoll, Elisabet. 2014, Drug and Alcohol Review. FHIVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »