Cristin-prosjekt-ID: 605544
Sist endret: 16. november 2018, 12:19

Cristin-prosjekt-ID: 605544
Sist endret: 16. november 2018, 12:19
Prosjekt

Langtidskonsekvenser av foreldres rusproblemer

prosjektleder

Solveig Tobie Glestad Christiansen
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Langtidskonsekvenser av foreldres rusproblemer

Populærvitenskapelig sammendrag

De fleste artikler om langtidskonsekvensene av foreldre med alkohol eller illegale stoffer følger bare personene til de er rundt 30 år gamle. Disse studiene finner generelt negative konsekvenser av å ha vokst opp med foreldre med rusproblemer f.eks. når det gjelder risiko for å oppleve å bli tenåringsforelder, å oppleve skilsmisse, arbeidsledighet og psykiske problemer.

 

NorLag/LOGG-dataene gjør det mulig å følge folk over hele livsløpet. Siden dette er longitudinelle data der man spør folk om hendelser over hele livsløpet er det mulig å sammenligne effekter på ulike tidspunkt av livet f.eks. er det data om sivilstand hver 1. januar f.o.m. 1975. Hvis de som har vokst opp med foreldre med problemer har større sannsynlighet for å ha opplevd negative hendelser som unge voksne er det mulig å se hvordan dette i kombinasjon med oppvekstproblemer påvirker hendelser senere i livet. Det er også mulig å se om positive livshendelser beskytter for negative utfall senere i livet.

 

Mulige utfall er uføretrygd, psykisk helse (målt ved ulike skalaer for angst og depresjon og medisinbruk siste uke), uføretrygd, sosialhjelp, langtidssykemeldinger, samlivsbrudd, familieformer, alkoholforbruk og forhold til egne barn.

 

Dette prosjektet vil gi økt kunnskap om hvordan det å vokse opp med foreldre med rusproblemer påvirker livet ikke bare på kort sikt som ung voksen, men gjennom hele livsløpet. Et av de målene for Området for psykisk og fysisk helse som blir særlig holdt fram i «Områdeplanen 2017» er å øke kunnskapen om helse i et livsløpsperspektiv. Her står det «vi trenger kunnskap om hvordan forhold under svangerskap og i barndom har betydning for helse og livskvalitet senere i livet». Dette prosjektet vil være med å frambringe denne kunnskapen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Solveig Tobie Glestad Christiansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Inger Synnøve Moan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Geir Scott Brunborg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3