Cristin-prosjekt-ID: 605721
Sist endret: 16. november 2018, 12:13

Cristin-prosjekt-ID: 605721
Sist endret: 16. november 2018, 12:13
Prosjekt

Standardiserte tobakkspakninger/produkter

prosjektleder

Janne Scheffels
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Standardiserte tobakkspakninger/produkter

Populærvitenskapelig sammendrag

FHI har fått i oppdrag å evaluere innføringen av standardiserte tobakkspakninger. Tiltaket ble innført i 2017, med ett års overgangsperiode. Det skal gjennomføres en gjentatt tverrsnittsundersøkelse blant voksne tobakksbrukere før og etter overgangsperioden med sikte på å undersøke hvordan de reagerer på standardiserte tobakkspakninger. Det stilles spørsmål om oppfatninger av egen pakke, helseadvarsler, merketilknytning og om atferd relatert til tiltaket. Det skal også gjøres en gjentatt tverrsnittsundersøkelse blant unge som ikke bruker tobakk, med spørsmål om oppfatninger om tobakkspakninger og om helseadvarsler på pakkene. I begge undersøkelsene ble T1 gjennomført våren 2017, og T2 skal gjøres høsten 2018. I tillegg inngår det tre andre delprosjekter i evalueringen: ett om holdninger til tiltaket, et om forsyningskilder og ett om endringer i røyking og bruk av snus. Prosjektet omfatter også to eksperimentelle undersøkelser. Den ene ser på oppfatninger om sigaretter designet for å være lite appellerende (‘dissuasive sticks’) blant unge og blant voksne. Den andre ser på oppfatninger om standardiserte snuspakninger.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Janne Scheffels

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Crawford Moodie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Stirling
Aktiv cristin-person

Karl Erik Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Torleif Bjordal Halkjelsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ingeborg Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Plain packaging: legislative differences in Australia, France, the UK, New Zealand and Norway, and options for strengthening regulations.

Moodie, Crawford; Hoek, Janet; Scheffels, Janne; Gallopel-Morvan, Karine; Lindorff, Kylie. 2018, Tobacco Control. AUSTRALIA, UoO, FHI, UoS, FRANKRIKEVitenskapelig artikkel

Adolescent perceptions of dissuasive sticks: a web survey among 16-20 year olds in Norway.

Lund, Ingeborg; Scheffels, Janne. 2018, BMC Public Health. FHIVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2